Med en ny bolig i Nillas hage blir du medeier i en av de gamle unike villaområdene i Oslo og samtidig en del av historien om nybyggerne som etablerte det.


Omkring forrige århundreskiftet vokste det fram små enklaver med småhusbebyggelse rundt Oslo. Anton Tschudie, en av datidens fremste eiendoms-utviklere, kjøpte opp flere gårder rundt byen og utparsellerte dem til tomter. En av disse var Brolandsveien 9 på Høybråten, som ble etablert som egen tomt allerede i 1917. På Høybråten lå prisen fra 125 kr pr. mål, og tomter som lå på dyrket mark var dyrere enn skogstomtene. Hagebruk som en del av husholdningen var høyt verdsatt og man kunne gjerne ha smådyr som høner eller en gris. I tillegg hadde nybyggerne lønnsarbeid og leide ofte ut rom for å spe på inntekten. Høybråten hadde 44 % selveiere i 1946, noe som viser at de fleste leide ut rom. Vellet eller nybygger-foreningen jobbet iherdig for å skaffe blant annet jernbanestasjon og skole. Fellesinnsatsen resulterte i et lokalsamfunn med sterk identitetsfølelse og en stolthet over hjemstedet Høybråten, som eksisterer den dag i dag.

Foreldrene til Nilla fikk før 2. verdenskrig kjøpt en tomt med en liten hytte beliggende mellom Stovnerveien og Brolandsveien på Høybråten. De flyttet fra byen og opp til hytta under deler av krigen. Etter krigen delte de tomta i to og ga en del til hver av barna Nilla og hennes bror. Med sin mann Nils (nybrottsmann, lærer og senere rektor) bygget Nilla sitt nye hus til seg og de to barna på sin nye tomt. Broren kom derimot aldri i gang med bygging før han gikk bort, og således ble hans tomt liggende som en utvidet del av vakre Nillas hage i alle hennes år på eiendommen.


Utbygging og fortetting av Høybråten har foregått i hele perioden siden de første nybyggerne kom for over 100 år siden. Nå setter vi igjen spaden i jorden på det som sannsynligvis er en av de få, om ikke den eneste, gjenværende ubebyggede tomt fra tiden hvor villaområdet ble etablert.